Polskie Towarzystwo
Kardiologii Prenatalnej

https://ptkp.kardiologia-prenatalna.org/2023/04/18/kurs-certyfikowany-do-certyfikatu-umiejetnosci-ptgip-w-zakresie-wykonywania-badan-prenatalnych-12-13-05-2023/