Polskie Towarzystwo
Kardiologii Prenatalnej

Zapraszamy na Szkolenie USG + ECHO w ciąży bliźniaczej.

Serdecznie zapraszamy na kolejny kurs Akademii Echokardiografii organizowany przez Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej  w dniach     27-28.01.2023 roku pt.:  Szkolenie USG + ECHO w […]

KURS CERTYFIKOWANY DO CERTYFIKATU UMIEJĘTNOŚCI PTGiP W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PRENATALNYCH 12-13.05.2023 r.

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY : P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O K A R D […]