Polskie Towarzystwo
Kardiologii Prenatalnej

Certyfikaty


Certyfikat Umiejętności Podstawowego Badania Serca Płodu od 2018 roku wydawany jest przez Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej oraz Sekcję Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Protokół badania kardiologicznego u płodu w ośrodku referencyjnym
Zasady przyznawania Certyfikatu Umiejętności Echokardiograficznego Badania Serca Płodu (dla zaawansowanych) Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej
Warunki przedłużenia Certyfikatu Podstawowego Badania Serca Płodu
Certyfikat Umiejętności Echokardiograficznego Badania Serca Płodu (dla zaawansowanych)

Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej, od 2018 roku przyznawany jest przez Zarząd PTKP (niezależnie od posiadanej specjalizacji), którzy posiadają doktorat z kardiologii prenatalnej lub habilitację i przynajmniej jedną publikację dotyczącą kardiologii prenatalnej (np. na łamach Prenatal Cardiology)

Warunki uzyskania
Certyfikatu Podstawowego Badania Serca Płodu PTKP od roku 2018 :

Minimum 1 szkolenie z zakresu echokardiografii prenatalnej w ramach udziału w kursie szkoleniowym
Minimum jedno indywidualne 5 dniowe szkolenie w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej ICZMP (po złożeniu CV do sekretariatu, uzgodnieniu terminu, wpłacie na Rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej)
Wprowadzenie minimum 10 patologii kardiologicznych do ORPKP wraz z dokumentacją JPG i AVI
Posiadanie min. 50 pkt PTKP
Posiadanie Akredytacji Gabinetu w Polskim Towarzystwie Kardiologii Prenatalnej
Opłacenie za Certyfikat (350 zł) na konto:
Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej
Nr konta: 63 1140 2004 0000 3002 7761 9146 mBank


Warunki przedłużenia ważności Certyfikatu Podstawowego Badania Serca Płodu PTKP

Wprowadzenie w ciągu trwania ważności udzielonego certyfikatu minimum 10 patologii kardiologicznych do ORPKP wraz z dokumentacją JPG i AVI (minimum 2 wady serca rocznie)
Posiadanie Akredytacji Gabinetu w Polskim Towarzystwie Kardiologii Prenatalnej
Posiadanie min. 50 pkt PTKP
Opłacenie przedłużenia Certyfikatu (350 zł) na konto:
Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej
Nr konta: 63 1140 2004 0000 3002 7761 9146 mBank
Trzykrotne przedłużenie Certyfikatu Podstawowego skutkuje dalszym przedłużeniem bezterminowym (po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku)

Do roku 2017 – Certyfikaty Badań Serce Płodu podpisywał Zarząd Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU.
Od roku 2018 – wprowadzamy Certyfikaty Badań Serca Płodu Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej niezależne od Certyfikatów Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Otwieramy szeroko możliwości zdobywania wiedzy i kwalifikacji tak, aby w przyszłości w każdym szpitalu położniczym pracował co najmniej jeden wyspecjalizowany lekarz położnik znający zasady kardiologii prenatalnej.

Lista lekarzy (według alfabetu) z Certyfikatem PODSTAWOWEGO Badania Serca Płodu Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej
(od 2018 roku)


oraz z Ceryfikatem Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU
(do roku 2017)
(ostatnia modyfikacja 06.02.2022 r.)
Certyfikaty przyznawane są komisyjnie (na okres 5 lat) po omówieniu osiągnięć kandydata

Zasady przedłużania – powyżej

Lista lekarzy z Certyfikatem PODSTAWOWEGO Badania Serca Płodu Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej

Lista lekarzy z Certyfikatami Umiejętności Badania ECHOkardiograficznego Płodu (dla zaawansowanych – Certyfikat bezterminowy)

Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej

oraz

Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
(Kolejność według roku kalendarzowego. Ostatnia weryfikacja Luty 2022 r.)

Lp.Nazwisko i Imię (wg. Alfabetu)TytułMiastoRok uzyskania certyfikatuSpecjalizacja medycznaE-mail
1Respondek-Liberska MariaProf. dr hab. n. med.Łódź2000Pediatramajkares@uni.lodz.pl
2Dangel JoannaProf. dr hab. n. med.Warszawa2000Kardiolog dz.j_dangel@tlen.pl
3Włoch AgataDr hab. n. med.Katowice/Ruda Śląsdka2000Pediatracornet@pron.pl
4Ewa Warowicka-SzwałkiewiczDr hab. n. med.Olsztyn2000Neonatolog, Pediatrae.szalkiewicz@gmail.com
5Janiak KatarzynaDr n. med.Łódź2000Pediatrakasiajaniak@cn.pl
6Beata Radzymińska-ChruścielDr n. med.Karków2012Neonatolog Pediatra Kardiolog dz.bearad63@gmail.com
7Maciej SłodkiDr hab. n. med.Łódź2015Ginekolog – położnikmaciejslodki@op.pl
8Jerzy WęgrzynowskiDr n. med.Szczecin2021Ginekolog – położnikkaja63@tlen.pl
9Piotr Długosz
Lek. med.
Gdynia/Chmielno2022Ginekolog-położnikdlugoszpiotr@wp.pl