Polskie Towarzystwo
Kardiologii Prenatalnej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej
2021 – 2024

Przewodnicząca

Prof. dr hab.n.med. Maria Respondek-Liberska

Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. med. Krzysztof Preis

Sekeretarz

Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki

Skarbnik

Dr n. o zdrowiu Iwona Strzelecka

Komisja Rewizyjna

Dr n. med. Jerzy Węgrzynowski

Dr n. med. Julia Murlewska

Dr n med. Marek Blitek