Polskie Towarzystwo
Kardiologii Prenatalnej

KONFERENCJA KARDIO-PRENATALNA

KONFERENCJA KARDIO-PRENATALNA Uczestnik Konferencji otrzyma 50 pkt PTKP oraz 50 pkt do certyfikatu wiedzy PTGiP 16-17 czerwca 2023 r. (Piątek – Sobota) Zapraszamy na V […]

KURS CERTYFIKOWANY DO CERTYFIKATU UMIEJĘTNOŚCI PTGiP W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PRENATALNYCH 12-13.05.2023 r.

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY : P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O K A R D […]